18.11.07

Χωρίς προορισμό...

Δεν είναι κάθε περιπλανώμενος,
χωρίς προορισμό...

Δεν υπάρχουν σχόλια: