8.6.11

συνέντευξη

όταν σε εξετάζουν να απαντάς με ερώτηση:
είναι το βιογραφικό επίσημο πιστοποιητικό θανάτου;

Δεν υπάρχουν σχόλια: