17.11.11

ταλαντεύσεις

πριν ακόμα φτάσουν κοντά η μια μετά την άλλη οι λέξεις πέσαν. γύμνωσε το χαρτί. μακριά που είναι το στόμα, λέω και τινάζεται μια πέτρα.από το χέρι ξεκολλάει φίλντισι παλιό.
γλιστρά ο φόβος. 
σπάζει στο οδόστρωμα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: