28.3.12

κέντρα φυλλοξενίας

 φρούδα η φλούδα της ελπίδας 
 και τα νεράντζια της Αθήνας τοξικά.
 τι κι αν το λάμδα προηγείται; μάταια.
 το ρο που έχει μέσα του ο καρπός πικρίζει.

Δεν υπάρχουν σχόλια: