10.4.12

αποχαιρετισμός

Δημήτρης Χριστούλας
,Όπως και όσοι κοιμούνται» 
,θαρρώ λέει ο Ηράκλειτος
είναι εργάτες και συνεργοί 
.«στα όσα γίνονται στον κόσμο

,Μάρκος Αυρήλιος
Τα εις εαυτόν, ΣΤ¨42


    "φαίνεται πως τον συνηθίσαμε επικίνδυνα τον θάνατο"

Δεν υπάρχουν σχόλια: