11.12.12

Ο όπως Όσλο

άνοιξε το βήμα του 
την ώρα που 
ο ραδιοφονικός παραγωγός 
προέτρεπε 
το αναγνωστικό κοινό 
να στείλει μήνυμα 
  στο τετραψήφιο  
κ ε ν ό