1.3.16

ύποπτοι 
έτσι 
συνορεύουμε 
γκρεμίζοντας 
τους 
φράχτες
ύποπτο 
όπως 
συναντά 
στην 
ευθεία 
το 
γαλάζιο 
θάλασσα 
και 
ουρανό 
μαζί

Δεν υπάρχουν σχόλια: