22.12.16

🗿

μιλάμε 
γενικά 
και 
αόριστα 
για 
πράγματα 
συγκεκριμένα   

Δεν υπάρχουν σχόλια: