7.5.18

περίεργο

μίλαγε το στόμα τη φωνή του και δεν άκουγαν  οι λέξεις τη σιωπή 

Δεν υπάρχουν σχόλια: