1.7.18

▲▼

παράθυρο το όνειρο ανοιχτό στον ουρανό κι η πόλη πόρτα που έκλεισε 

Δεν υπάρχουν σχόλια: