18.9.11

δήθεν

φτάνοντας στο ταμείο
είπε τη λέξη αυτή
δήθεν τυχαία
χωρίς γράμματα
δεν είχε ανάγκη
από εξηγήσεις
βούιζε στο κεφάλι του
δήθεν επίρρημα
τάχα μου επίθετο
.στις αναλύσεις           

Δεν υπάρχουν σχόλια: