1.2.15

τι να σκαρώνουν οι λέξεις πίσω απ΄τις ανάγκες μας, έλεγες
 ψάχνοντας στο λεξικό μια επιθυμία που αλλάζει

Δεν υπάρχουν σχόλια: