10.6.16

δίστιγμο:

στιγμιαία άνω·κάτω τελεία.

1 σχόλιο:

e είπε...

"μετά το τέρμα δεν υπάρχει στάση"