1.9.17

8.17

παραμορφώνει στον ήλιο τη μέρα διαλύοντας
αλλάζει χρώμα το σώμα τη νύχτα παραμένει σκιά 

Δεν υπάρχουν σχόλια: