2.10.17

9.17

μετράνε γράμματα και απαγγέλλονται αριθμοί
κάθε καινούρια πρόταση και μια εξίσωση
σε κλάσματα δευτερολέπτου
μια οριζόντια γραμμή οι ειδήσεις 
στις διαφημίσεις μια ρωγμή
ελάχιστος κοινός παρονομαστής
διαιρεμένοι θα πάμε μέχρι τέλους

Δεν υπάρχουν σχόλια: